Rein Sterenborg

 
 Inlevingsvermogen in de persoon en de gestructureerde werkwijze in het maatwerk


voorbeeld 1:

Uw personeel mist net dat beetje kennis of vaardigheid om de klant tevreden te stellen. Er staat informatie op een technische tekening die, mogelijk door één of meerdere medewerkers, niet goed begrepen wordt en waar een eigen invulling aan wordt gegeven. Ook worden de interne kwaliteit procedures niet altijd juist gevolgd.

Resultaat: de klant ontvangt een onjuist product.

Oplossing: Het kennisniveau van de medewerker wordt getoetst en op basis van de uitkomst wordt een traject opgesteld waarbij de eindtermen worden vastgelegd. Het inzicht in het eigen werk en de ontbrekende kennis wordt getraind en getoetst conform de voorliggende eindtermen. In de training  wordt de aangeboden lesstof, lesmethode en het leertempo aan de leerling aangepast.


Voorbeeld 2:

Uw bedrijf moet voor de klant een kwalificering volgens ISO-9606, ASME lX, AWS D1.1, of DNV kunnen overleggen. Uw lassers zijn goed maar uit de proeflassen blijkt herhaaldelijk: lasonvolkomenheden! (Gasinsluiting, onvolkomen doorlassing, bindingsfouten e.d.) 

Maintop bied ondersteuning, advies en praktijkbegeleiding in het uitvoeren van de kwalificering, waarbij de lasparameters, de benodigde slijptechniek en algemene las kennis doorgenomen wordt. Door training wordt de lasser vaardigheid, kennis en het zelfvertrouwen gegeven de kwalificering met een goed resultaat af te ronden.