Rein Sterenborg

 Ruime ervaring en aantoonbare resultaten met diverse doelgroepen.

Ervaring
Rein Sterenborg

Na 15 jaar praktijkervaring te hebben opgedaan bij diverse metaalbedrijven ben ik  in 1991 begonnen als instructeur metaalbewerking bij het Centrum Vakopleiding voor Volwassenen te Leeuwarden. In 2000 zijn, na een reorganisatie, de opleidingen overgenomen door ROC de Friese Poort bedrijfsopleidingen. Hier heb ik tot 2010 gewerkt en heb de stap genomen ontslag te nemen en in dienst te treden bij Synergon op de metaalafdeling te Winschoten. Direct gestart met diverse interne opleidingstrajecten waarna ik in 2012, na aantoonbare verbetering in het kwaliteitsniveau van de medewerkers,  gevraagd ben de bedrijfsschool metaalbewerking op te zetten.

Tijdens mijn werkzaamheden als opleider ben ik in aanraking gekomen met een diversiteit aan mensen. Leerlingen met een laag leertempo, leerlingen met gedragsproblemen, leerlingen uit andere culturen, leerlingen uit andere beroepen, leerlingen die gemotiveerd naar een hoger niveau willen,  e.d. Voor de ene leerling was een duidelijke richting met structuur,  terwijl bij de andere leerling geduld en een duidelijke structuur dé steun in de rug, het einddoel te behalen.


1976 - 1991     werkzaam bij diverse metaalbedrijven

1991 - 2000     Praktijkopleider metaalbewerking Centrum Vakopleiding

2000 - 2010     Praktijkopleider ROC Friesepoort bedrijfsschool te Leeuwarden

2010 - heden    Praktijkopleider Synergon metaal/Rensel metaal .  Interne opleidingen voor het metaalbedrijf, verzorgen van trajecten in o.a. de  avonduren voor externe bedrijven, verzorgen en begeleiden van lassers en bedrijven voor diplomering en/of laskwalificaties.


Vaardigheden:

Lassen niveau 1 t/m 4 in de processen B.M.B.E, T.I.G., M.A.G. en M.I.G.


  • Staal, RVS, Aluminium
  • Massieve draad, gevulde draad (Metaal, Rutiel en Basisch)
  • constructie bankwerken
  • Plaatwerken


Lascertificering:

Voorbereiding op een laskwalificatie: ISO-9609, ASME lX, DNV, etc.

Begeleiding in de uitvoering van laskwalificaties: ISO-9609, ASME lX, DNV-GL, etc.

Beoordelaar/examinator van laskwalificaties: ISO-9609, ASME lX, DNV-GL, etc.

VTW-2, beoordelen en rapportages voor- tijdens en na laswerkzaamheden conform de EN9620 en EN5817.

Visuele lasinspectie: ISO1090-2, NEN-EN-ISO 5817, ISO 9712 en NEN-EN-ISO 17637

Uitleg geven over van toepassing zijnde normen, regels en specificaties en meetinstructies  t.b.v. visuele inspectie van gelaste delen en het leren begrijpen van de toegepaste normen. Door theoretische en praktische kennis zijn de deelnemers na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. o.a. door gebruik te maken van de juiste meetkalibers.


Technisch tekeninglezen:

  • Constructiebankwerken
  • ISO-metrisch


Veiligheid:

V.C.A. Basisveiligheid.

V.C.A. -V.O.L.

V.C.A.- V.C.U.

Workshops en toolbox meetings  met als thema : "Veilig werken op de Werkvloer"


Doelgroepen:

Ruime ervaring en zeer goede resultaten in het begeleiden van diverse doelgroepen.

De leerlingen vanuit de praktijkschool met geduld en discipline de benodigde diploma's en werknemersvaardigheden te laten behalen.

Het begeleiden van leerlingen naar een hogere eindkwalificatie dan welke men reeds beheerst.  

Medewerkers van bedrijven begeleiden en trainen en zo het laatste zetje geven een kwalificatie met een acceptabel resultaat te laten afsluiten.


Advies:

In samenspraak met specialisten uit het opgebouwde netwerk, het juiste lastechnisch advies bespreken met uw bedrijf en zo het bestek voor een nieuwe opdracht op waarde en haalbaarheid in te schatten.