Rein Sterenborg

 5 stappen plan

Invoeren van een duurzame kwaliteitsverbetering op de werkvloer binnen uw bedrijf

.

Fase 1: inventarisatie

Samen met uw bedrijf stelt Maintop vast welke impact de verandering  heeft op de medewerker. We benoemen de veranderingen en  leerdoelen voor de medewerkers.

Wat is de manier van werken om de verandering door te voeren? Welke onderwerpen zijn voor de verandering belangrijk? Wat zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe resultaten?

De organisatie maakt haar wensen kenbaar en Maintop maakt een opzet van het trainingsprogramma met behulp van bijvoorbeeld een opleidingsmatrix.

Fase 2: communicatie

In de verandering speelt communicatie een belangrijke rol. Medewerkers dienen tijdig en eenduidig geïnformeerd te worden over de veranderingen in het werk, zodat zij hiervan op de hoogte zijn en het belang van deze verandering inzien.

 • Wat:                     Wat is de verandering?
 • Waarom:               Waarom vindt de verandering plaats en "Wat levert het mij op"?
 • Wanneer:              Wat is de planning?
 • Hoe:                      Hoe wordt de gebruiker begeleid naar de verandering?
 • Waar:                    Waar vindt de ondersteuning plaats?
 • Wie:                      Wie zijn de aanspreekpunten?

De communicatie rondom de training start enige weken voor aanvang. Indien gewenst verzorgt Maintop de planning, registratie en het uitnodigen van de medewerkers.

Fase 3: ontwikkeling

Maintop ontwikkelt leermiddelen en trainingen voor iedere groep of iedere individu. Bij de keuze voor leermiddelen en leermethoden houden wij rekening met de wensen van de organisatie en de werkwijze van de gebruikers.

Maintop maakt gebruik van bouwstenen. Samen met de organisatie stellen wij vast welke bouwstenen we inzetten.

Voorbeelden van bouwstenen:

 • Doelstellingen vanuit de organisatie
 • Opleidingsmatrix
 • Uitleg over toe te passen normen en training in visuele las inspectie voor, tijdens en na het lassen.
 • Verdiepingssessies per afdeling of individu
 • Training op de werkplek
 • Parameters in het werkproces
 • De begeleidingsformulieren binnen het bedrijf. bijv. een E.R.P. systeem


Fase 4: uitvoering

In overleg met de organisatie stippelen wij een leertraject voor de medewerkers uit met de te volgen sessies en ondersteuning op de werkvloer. De opleidingen vinden plaats op locatie van de organisatie. Het rendement is optimaal wanneer het moment van opleiden zo dicht mogelijk tegen het moment van uitvoeren aanligt.


Fase 5: evaluatie

We evalueren alle uitvoeringen en rapporteren de voortgang tijdens het proces, om het mogelijk te maken gedurende het traject de einddoelen bij te stellen om zo een beter eindresultaat te behalen.